Op deze site kunt u arrangementen downloaden. Gebruikt u deze arrangementen voor repetitie, concert of anders dan gelden hiervoor de volgende regels.

 • De arrangementen kunnen zonder kosten worden gedownload.
 • Er berusten geen rechten meer op het oorspronkelijke werk.
 • De arrangementen zijn geregistreerd bij BUMA - STEMRA, de rechten berusten volledig bij Leon Dijkstra.
 • De arrangementen mogen vermenigvuldigd worden en verspreid worden voor repetitie en uitvoering.
 • De arrangementen mogen niet worden aangepast zonder toestemming van de arrangeur.
 • De arrangementen mogen niet te gelde worden gemaakt door bijvoorbeeld (weder)verkoop.
 • Het wordt op prijs gesteld als u het laat weten wanneer een arrangement ingestudeerd en/of uitgevoerd wordt.
 • Bij uitvoering van het arrangement is het verplicht om de arrangeur te vermelden en de uitvoering, wanneer dit wordt gevraagd, door te geven aan de auteursrechtenorganisaties.
 • Wanneer het werk wordt vermeld in een programmaboekje dan dient ook de arrangeur te worden vermeld.
 • Wanneer een opname wordt gemaakt van het arrangement dient dit gemeld te worden aan de auteursrechtenorganisaties. Een melding aan de arrangeur wordt op prijs gesteld.
 • Verder gelden uiteraard alle rechten die de wet toekent aan de arrangeur.
 • Kortom: ga netjes om met de arrangementen en de rechten.

Vragen? Neem gerust contact op.